Sjøorm-observasjoner i norske fjorder

Det er ikke kun i norske innsjøer det har blitt observert sjøormer, selv om de mest omtalte skal holde til her. “Selma” i Seljordsvatnet og Mjøsormen i Mjøsa er typiske eksempler på kjente sjøormer i norske innsjøer, som dessuten regnes for å være en betydelig turistattraksjon. Mange norske og utenlandske ferieturister oppsøker disse innsjøene, i håp om å få et glimt av disse skapningene.

Over hele verden har det blitt sett sjøormer i hav og fjorder, og langs norskekysten har det i flere hundre år blitt observert store og uforklarlige sjødyr. Kyststrekningen hevdes å være spesielt rik på observasjoner.

Helt siden 1500-tallet har det blitt gitt detaljerte beskrivelser av sjøormer i norske fjorder, ofte ledsaget av dramatiske skildringer om hvordan sjøormene så ut og oppførte seg. På 1800-tallet var det imidlertid betydelig høyere antall observasjoner av sjøormer i havet og i norske fjorder enn på 1900-tallet.

Ifølge beskrivelsene er sjøormene langs kysten og norske fjorder stort sett identiske med sjøormene i norske innsjøer. De omtales som enorme, sort-brune slangelignende sjødyr med pukler. Hodet beskrives som stort, spisst eller avrundet.

Steder i norske fjorder der det har vært observert sjøormer

Romsdalsfjorden ligger i Møre og Romsdal fylke, og en rekke personer har opp gjennom historien observert sjøorm her. En sommerdag i 1815 var 4 menn på fisketur, da de plutselig oppdaget et stort havdyr. Den beveget seg langsomt, buktet seg som en orm, og hadde 10 finner på forparten nær hodet.

Sjøormen ble beskrevet som tykk, mørk og opptil 50 fot lang (ca. 15 meter). Hodet var digert med spiss snute. Da sjøormen nærmet seg mennene, skjøt en av dem ormen i hodet. Den dykket under vann men kom straks opp igjen. Deretter svømte den raskt etter båten. Mennene styrte båten inn mot land, og da de kom seg til trangere farvann, dukket sjøormen under vann igjen. Deretter forsvant den i dypet.

Sjøormen i Romsdalsfjorden ble observert hyppigst på midten av 1800-tallet.

I Hessafjorden ved Ålesund ble det i juni 1999 observert en sjøorm ca. 200 meter fra land. Den var opptil 30 meter lang, 1,5 meter tykk.og hadde en enorm firkantet finne. Mannen løp hjem for å hente videokameraet sitt for å filme vesenet. Sjøormen var fortsatt der da han kom tilbake, og holdt på med et hvalkadaver. Video-opptaket viste dessverre ingen tydelige detaljer av sjøormen, da avstanden var for lang.

I Østfold fylke har det blitt observert sjøorm på Hvaler i 1902. Sogneprest Hans Davidsen seilte sammen med 6 andre voksne da de fikk øye på sjødyret. Den ble beskrevet som “et ukjent havdyr med tre mørke og glinsende pukler”. Skapningen var 15 – 20 meter lang og hadde et hode som svingte fra side til side. Sognepresten noterte hendelsen i sogneboka for Hvaler, og la ved en skisse av sjøormen.

I både Aust- og Vest-Agder har det blitt sett sjøorm. Den ene ble observert ved Grimstad i 1980, og den andre ble sett ved Søgne i 1982. Begge havdyrene ble omtalt som mørke med 3 pukler.

Både ved Ølensundet i Boknafjorden og utenfor Karmøy i Rogaland fylke finnes det gamle historier om folk som har sett sjøorm. Ved Karmøy skjedde observasjonen i 1830-årene.

Også i Finnmark har det blitt observert sjøormer, og i 1894 ble to stykker lagt merke til i Ersvika sør for Hammerfest. Sjøormene oppholdt seg i 2 måneder på samme sted, og ble sett av mange mennesker.