Sjøormer i Norge

Slike dyr er sett i mange norske innsjøer, i norske vassdrag, i norske fjorder og langs kysten. De eldste  nedskrevne omtaler av sjøormer finner vi selvfølgelig i sagaene der du kan lese om Midgardsormen, Lokes avkom, hvordan den ble så stor og glupsk at æsene måtte hive den i havet, og om hvordan Tor fikk den på kroken da han fisket til havs. Kong Sverre og Olav den Hellige håndterte stadig vriene ormer og fikk satt dem på plass.

Seinere har Jakob Ziegler, Olaus Magnus og biskop Erik Walkendorf i den katolske tiden, – biskop Erik Pontoppidan, presten Hans Strøm, presten Michael Andersen Aalborg i Vang ved Mjøsa, grønlandsmisjonæren Hans Egede, presten Claus Frimann i Nordfjord, Knut Leem i Finnmark, presten Peder Claussøn Friis i Audnedal og presten Petter Dass i Nordland, alle skrevet om sjøormen og at sjøfolk og fiskere kjente vel til den såvel som til andre slags dyr i havet. Etter beretningen i Hamarkrøniken fra 1522, er det fra det 18. århundre blitt skriftlig bevart mange slike møter med sjøormer, i rettsprotokoller fra tinget og fra aviser.

I nesten alle vassdrag langs kysten fra svenskegrensa i syd til nørdst i landet kjenner en til både litt ulne og uklare historier, men også detaljrike historier om vitners møter med skapningene. I noen vassdrag kjenner en slike historier overraskende langt inne i landet. Det kan virke som dette sky dyret kan ta seg fram langs elvene og bekkene. De er blitt sett i forbausende små tjern. De er åpenbart dyr som sjelden lar seg se.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>