Om Mjøsormene fra 1769 og -70

Dyret som Nils nesten snublet over på stranda i 1969: mørk, 4,5 m lang og 400 kg tung.

 

Dette er en sjelden landobservasjon og en meget god nærobservasjon. Nils fikk se dyret på kloss hold i dagslys. Det er helt utrolig at vitnet kunne å gi futen noen detaljer i det hele tatt. Det ukjente dyret han beskrev, likner dyr fra mange andre historier. Han kunne neppe funnet på det selv.

 

Av en eller annen grunn lå dyret oppe på stranda og merket ikke mannen straks. Dyret må ha følt vibrasjonene eller hørt trinnene da mannen kom nært nok. (Vitne-observasjoner fra andre steder viser at dyra ser godt nok både i vann og i luft.)

 

Først da han var tett ved, kastet det seg rundt og forsvant ut i dypet. I vår innsjø finnes ikke noe kjent dyr med denne størrelsen. De største gjeddene og ørretene blir knapt lengre enn 1 m og oter neppe mer enn 1,4 m.

 

Nils anslo dyret til 7 – 8 alen. 1 alen var 0,63 m. Lengden på dyret kan da bli 0,63 m x 7 ½ alen = 4,73 m

 

Et møte med et ukjent vanndyr i Mjøsa på 4,5 – 5 m må sies å være ganske unikt. Som sagt finnes ikke noe dyr som kan tenkes å bli forvekslet med det Nils så. Mjøsa ligger så langt fra havet, og Glomma og Vorma har fosser, slik at havdyr kan ikke ta seg tilfeldigvis inn i innsjøen. Alt liv i Mjøsa stammer fra etter istida for 10 000 år siden da havnivået såvidt nådde innsjøen en kort periode før landet steg. Noen arter er utsatt. Hvis disse mjøsormene virkelig eksisterer, kom de tidlig inn i innsjøen etter istida og valgte å bli der på grunn av mattilgangen og mangel på fiender. Så har de fortsatt å leve der helt opp til vår tid, – hvis de da ikke er i stand til flytte på seg opp- eller nedetter elvene og krabbe forbi fossene.

 

Forsøk på å regne ut vekta på dyret:

 

Jeg antar at dyret smalner av bakover til en hale og ender i en hals framover mot “heste”hodet. Noen slags finner eller lemmer finnes, men det er foreløbig ikke sett i Mjøsa, men derimot mange andre steder. Vi snakker ikke om noen sjøorm som likner en slange her.

 

 

 

Hodet, noenlunde stort som et hestehode   15 kg
Halsen, anslagsvis 1m, i gjennomsnitt kanskje så lite som 25 cm   70 kg
Kroppen, 2 m lang, 0,50 m tykk, med et gjennomsnitt på 0,37 cm 203 kg
Halen, temmelig lik halsen, muligens kraftigere   70 kg

 Totalt

358 kg

 

For å justere for muskelvev, annet vev og bein vil jeg bruke en faktor på 1,1, for å være på den sikre sida. Det gir en levendevekt på 394 kg ~ 400 kg. Et hestehode veier normalt 17 – 18 kg. Dertil kommer vekt av finner eller lemmer. Mine tall kan godt være for beskjedne. I alle fall vil levendevekta på dyret som Nils møtte for 230 år siden vært 400 kg eller mere.

 

Så å si alle senere observasjoner rapporterer langt større dyr. Var dette en unge av Mjøsormen?

 

 

 

Dyret som Peder så ute i Mjøsa i 1770: svart og 20 m lang.

 

Tingboka antyder at Peder så to forskjellige dyr, men dette er litt usikkert. Men det er sikkert nok at Peder så et enormt stort dyr i overflata, i et ganske langt tidsrom, ikke bare som et glimt. Dyret lå i overflata i timesvis og sprutet og sprøyet vann høyt til værs. Det samme fenomenet ble sett nesten 200 år senere i 1969, og er kjent fra andre innsjøer også.

 

Hodet, kanskje som et hestehode   0,5 m
Halsen: Siden ungens hals ble satt til 1m, vil jeg doble det   2,-  m
Kroppen: Tre pukler (“bugter”) ble sett. Hver anslått til en halv båtlengde.
     En båtlengde ~ 16 fot = 5,3 m. En halv båtlengde ~ 2,6 m. Tingboka
     sier at avstanden mellom puklene var like en målestang dvs. 4,4 m
     Den synlige delen av kroppen blir da: (tre pukler) 2,6 m x 3 = 7,8 m,
     og (avstanden mellom) 4,4 m x 2 = 8,8 m, totalt 16,6 m, pluss
     kanskje 1 – 2 m av kropp under vannet: 16,8m + 1,5 m = 18,0  m
Halen: kanskje mindre enn halsen   1,5  m

Regnestykket gir en totallengde på

22,-   m

 

 

 

Tatt i betraktning usikkerheten ved avstanden observasjonen ble gjort på, greier 20 m seg lenge. 20 metringen var åpenbart en voksen Mjøsorm. Tror du dette er et overdrevet anslag ? En Mjøsorm i denne størrelsen ble faktisk sett i 1960 i Nessundet

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>