Noen fakta om Mjøsormen

Dette er hva jeg så langt har funnet ut av fakta om Mjøsormen. Bakgrunnen er det innsamlede stoffet.

Lengde:

1522: Sjøormen ved Hamar: ………………………………………………………………………………………. “gresselig stor”
1610 – sjøormene: Prest Michael Andersen Aalborg. 20 – 30 favner x 1,88 m = ………………..37 – 56 m
1613: Olaus Magnus: 50 alen x 0,63 m = ……………………………………………………………….. ca 31,5 m

1770: Peder Arnesen Lie, Kongsrudskjæret ………………………………………………………… 20 m
1960: Bj. Bergersen, i Nessundet ………………………………………………………………………. 20 m
1880-åra: Brøttum ……………………………………………………………………………….. 10 – 12 m
1980: Karen Marie Aanum, ved Ørbekk ………………………………………………….. 10 m
1969: Fire karer fra Strandlykkja ……………………………………………………. 8 – 10 m
1769: Nils Andersen Gjestvangeie, 7 – 8 skritt (alen) ………… 4 ½ m

 

Kroppen: Stort dyr: 1 m bred 1980. Lite dyr: 1/2 m tykk (som en stor sagstokk) 1769.

Farge: Svart og glinsende, nevnt av et vitne. Svartaktig, 1770, Per Arnesen Lie. 1969, svart og blankt.

Hode: Skal ligne et hestehode. Store øyne. 1769: stort som et hestehode og ditto øyne. 1960: liknet hestehode.

Hals/nakke: Lang hals.

Màn: 1522: svart lang màn. 1960: màn langs nakken/halsen.

Pukler: Pukler ble kalt “buktninger” i gammel tid, “humps” på engelsk. Mange sett både av Per A. Lie på langt hold i 1769. Per A. Lie så at dyret først hadde tre pukler, senere så han at det hadde flere (adskillige). En pukkel sett av Nils A. Gjestvangeie på meget kort hold i 1769. Like før dykking kom en pukkel tilsyne på ryggen. Flere pukler sett av Bjarne Bergersen i 1960.

Svømming: Vrikkende, buktende, – to forskjellige vitner.

I overflata: Svømmer svært sjelden i overflata. Når den gjør det går det raskt unna med store baugbølger og kraftige kjølvannsbølger. Kan dukke opp brått. Brå tilsynekomst i 1980, mye vass-sprøyt.

Under overflata: Svømmer også like under overflata. Lager også da kraftige kjølvannsbølger.

Velter seg i overflata: 1770 Per Arnesen Lie, varte minst et par – tre timer, mye vannsprøyt og store bølger. Strandlykkja 1969, 30 – 40 min, av 4 vitner samtidig.

Aggressivitet: Så vidt jeg vet; aldri observert.

Nysgjerrighet: Muligens nysgjerrig på små båter, som i historien om kjerringa som rodde fra Biri til Ringsaksida.

Vær: Oftest sett i godvær eller stille, men også i mørke og når vind lager bølger på Mjøsoverflata.

Skutt på:
1. 1522 Hamar, skutt og drept med piler fra en armbrøst.
2. Omkring 1800, Ringsak-kirka, påskutt med flintlåsgevær.
3. 1920 – 30 åra, påskutt med Krag.

Landobservasjoner:
1.Sjøormskjæret, Hamar Domkirke 1522. Sjøormen ble avlivet.
2.Ringsaker kirke, tidlig på 1800 tallet. Ble skutt på tre ganger.
3.Dysjustranda på Nes 1769. En ganske ung mjøsorm lå helt inne på stranda i vannkanten.
4.Brøttum 1880-åra. Lå oppe på stranda midt på dagen.

Dette baserer seg på noe av mitt innsamlede arkiverte materiale. Nyere observasjoner er vanskelige å komme innpå, ettersom vitnene naturlig nok er livredde for å bli stemplet som raringer og bygdetullinger. Jeg vet om flere som har slike historier, men som foreløpig ikke tør stå fram med dem.

Jeg arbeider som journalister gjør i og med at jeg beskytter mine kilder. Den som kommer med sin historie og vil forbli anonym, får lov til det. Jeg utelater da det virkelige navnet og erstatter det med et annet navn. Da gjør jeg oppmerksom på at navn er endret. Tid og sted og andre detaljer kan også endres. Du får godkjenne den nedskrevne historien når den er ferdig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>