Mjøsa

Navnet kommer trolig av Mjors, el. det eldre Merso. Kan bety “Den glitrende”, “Den skinnende”.

Utsikt fra Nes mot Helgøya, Skreia og Kapp.

Flateinnhold: 365 kvadratkilometer. Norges største innsjø.

Lengde: 117 km Lillehammer – Minnesund.

Største bredde: 15 km Hamar – Totenvika.

Største dybde: 453 m, 330 meter under havets overflate. Dyp på 475 m skal være funnet, men det er ikke bekreftet.

Gjennomsnittsdybde: 178 m.

Høyde over havet: ca 123 m.o.h. er normalvannstand i dag.

Mjøsreguleringer:
Mjøsa ble regulert i fire omganger. Før reguleringene så Mjøsa stort sett ut som den gjør i dag, ettersom mye av strandlinja er ganske bratt. Men der det er langgrunt i dag, ville alt som er grunnere enn 3,61 m dyp vært tørt land for 143 år siden. Lågeste regulerte høyde er 1,64 m. Vannstanden i Mjøsa måles siden 1956 ved Hamar vannverk. Nullstreken her er 117,9 m. 117,9m + 1,64 = 119,54 m + 3,61 m = 123,15 m

gang i 1858 for å bedre kommunikasjonen. Sundfossdammen ved Eidsvoll ble bygget for å bedre framkommeligheten for damskipstrafikken på Vorma. Jernbanen Eidsvoll – Oslo ble bygget allerede i 1854, den første linja i Norge.
1911 Svanfossdammen 13 km nedenfor Eidsvoll ble tatt i bruk. El-kraft blir produsert. Maksimal reguleringshøyde 2,2 m.
1947 Neste utbygging, opp til 2,86 m.
1965 Siste utbygging, opp til 3,61 m.
Flommer i Mjøsa: Storofsen i 1789 er den mest kjente i nyere historisk tid. 1995 flommen var bare et par cm over flommen i 1860. Ellers har Mjøsområdet opplevd store flommer i 1895, 1910, -27, -37, -39 og i 1967.

Vanninnhold i Mjøsa: 65 244 mill kubikkmeter, av dette utgjør reguleringsmagsinet 1300 mill kubikkmeter vann.

Nedbørsfeltet som tilfører Mjøsa vann: 16.420 kvadratkilometer

Strandlinje: 273 km, over 30% nedbygd med by, vei og jernbane.

Fylker: OPPLAND (vestsida), HEDMARK (østsida) og AKERSHUS (sydenden).

Kommuner:
Hedmark: RINGSAKER, HAMAR, STANGE.
Oppland: LILLEHAMMER, GJØVIK, ØSTRE TOTEN.
Akershus: EIDSVOLD.

Byer:
LILLEHAMMER, hovedarrangør av vinterolympiske leker i 1994. Museum: Maihaugen.
GJØVIK, med Fjellhallen (olymisk arena). Museum: Eiketun., med Fjellhallen (olymisk arena). Museum: Eiketun.
HAMAR, med Hamar Olympiahall/Vikingskipet, Hamar OL-Amfi/Nordlyshallen (olymiske arenaer), Hedmarksmuseet på Domkirkeodden, Domkirkeruinen i glassoverbygning/Hamardomen, Norsk Jernbanemuseum.

For potensielle besøkende:

Lillehammer Turistkontor: info@lillehammerturist.no , http://www.lillehammerturist.no
Ringsaker Turistinformasjon, ringsvgs@online.no , http://www.ringsaker-info-no
Turistkontoret Gjøvik: info@visitgjovik-toten.no , http://www.visitgjovik-toten.no

Båter:
Mjøsa trafikkeres om sommeren av
hjuldamperen SKIBLADNER, bygd i 1856,
som nå går som turistbåt i sommerhalvåret.
Skibladner epost: skibladner@online.no
– hjemmeside: http://www.skibladner.no

skibladner.gif (21203 bytes)
Bruer: Mjøsbrua forbinder E6 mellom Moelv og Biri.

Elver som tilfører Mjøsa vann: :

Nordenden av Mjøsa: GUDBRANDSDALSLÅGEN renner inn i Mjøsa. Lågen kommer fra Lesjaskogvannet, men bringer også brevann fra Jostedalsbreen via sideelva Otta.

Sydenden: VORMA renner ut av Mjøsa, renner sammen med Glomma ved Vormsund og ender i havet ved Fredrikstad.

17 større eller mindre elver renner ut i Mjøsa.

Bekker som renner ut i Mjøsa: 131 bekker, hvorav 47 er registrerte gytebekker for ørret.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>